Περιστέρια

Εδώ μπορείτε να δείτε ποια ιστοσελίδα μου μπορεί να σας προσφέρει. Τα περισσότερα θέματα είναι για τα περιστέρια και το χόμπι μου.

BELG 08-2003005

♀ Middle and Long

BRD 03602-10-2308

♀ Long and Extreme Long

DV 03801-15-117

♀ Short / Sprint and Middle

DV 08213-10-380

♂ Middle and Long

DV 08213-13-306

♀ Middle

DV 08213-14-309

♂ Middle and Long

DV 1233-14-3154

♀ Middle and Long

DV 1233-14-3157

♀ Middle and Long

DV 6490-14-757

♂ Middle and Long

DV 6490-14-758

♂ Middle and Long

DV 9623-09-1365

♂ Short / Sprint

DV-10-2415-04075

♂ Long and Extreme Long

FR 213137-15

♀ Middle and Long

GR 04-022466

♀ Middle and Long

GR 11-0230677

♀ Long and Extreme Long

GR-02032140

♀ Short / Sprint, Middle, and Long

GR-13-0225449

♂ Short / Sprint, Middle, Long, and Extreme Long

GR-15-0213522

♂ Middle and Long

GR-16-0204342

♀ Middle and Long

GR-16-0204382

♂ Long and Extreme Long

GR-17-02032164

♂ Middle, Long, and Extreme Long

sale

MD 10-05114

♂ Extreme Long

MD 10-5133

♂ Extreme Long

MD 10-5136

♀ Extreme Long

MD 10-5137

♂ Long and Extreme Long

MD 11- 3011

♂ Extreme Long

MD 11-2399

♂ Extreme Long

MD 11-3022

♂ Extreme Long

MD 11-3105

♀ Middle, Long, and Extreme Long

MD11-3026

♂ Extreme Long

RO 10-0433090

♂ Long and Extreme Long

sale

RO 10-2264038

♀ Middle and Long

sale

RO 10-2370039

♂ Long and Extreme Long

sale

RO 10-2437705

♂ Long and Extreme Long

RO 10-71905

♂ Middle

RO-10-83038

♀ Middle and Long

UKR 11 2401723

♂ Short / Sprint and Middle